Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

Shikutokika
01:09
3096 12b1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Shikutokika
01:08
9431 8f26 500
Reposted fromhrafn hrafn viaucieknijmi ucieknijmi
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
Shikutokika
01:03
8053 39b2 500
Reposted fromharridan harridan viaucieknijmi ucieknijmi
Shikutokika
01:03
Lubię być niezależny, ale kochałem należeć do ciebie.
— romans z diabłem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Shikutokika
01:02
9156 04e5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Shikutokika
01:00
Życie to pasmo bólu i najlepiej by było, gdybyś się zaczęła do tego już przyzwyczajać. Ból nigdy nie znika. Gromadzi się. Jak śnieg.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:59
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:59
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:56
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:55
3763 309a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamiischa miischa
Shikutokika
00:54
Shikutokika
00:53
Czasem się nam wydaje, że nie ma wyjścia z sytuacji, że jesteśmy przyparci do muru, że została nam tylko czarna rozpacz. Ale ktoś mądry kiedyś mi powiedział: zawsze możesz to zrobić jutro. Zawsze możesz odejść jutro. Jeszcze nie dziś. I tak zawsze czekałam do jutra. I wiesz co? Następnego dnia z reguły okazywało się, że jest lepiej.
— Katarzyna Puzyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxrudablondynka xrudablondynka
Shikutokika
00:43
8341 2436 500
Reposted fromhrafn hrafn viadancing-shoes dancing-shoes
Shikutokika
01:00
Życie to pasmo bólu i najlepiej by było, gdybyś się zaczęła do tego już przyzwyczajać. Ból nigdy nie znika. Gromadzi się. Jak śnieg.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:59
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:59
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:56
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Shikutokika
00:55
3763 309a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamiischa miischa
Shikutokika
00:54
Shikutokika
00:53
Czasem się nam wydaje, że nie ma wyjścia z sytuacji, że jesteśmy przyparci do muru, że została nam tylko czarna rozpacz. Ale ktoś mądry kiedyś mi powiedział: zawsze możesz to zrobić jutro. Zawsze możesz odejść jutro. Jeszcze nie dziś. I tak zawsze czekałam do jutra. I wiesz co? Następnego dnia z reguły okazywało się, że jest lepiej.
— Katarzyna Puzyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxrudablondynka xrudablondynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...