Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Shikutokika
10:24

May 14 2017

13:40
9825 e17a

“Epic Couch Cake

Shikutokika
13:34
9872 e8b2 500
Ed Sheeran & Boris
Shikutokika
13:31
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viatysiace-mysli tysiace-mysli
Shikutokika
13:20

May 13 2017

Shikutokika
19:50
1417 c6e6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadeliberacja deliberacja
19:45
9386 f49a 500
19:37
9214 6d3f 500
Reposted fromRanveld Ranveld viabananowo bananowo
Shikutokika
19:36
Reposted fromFlau Flau viadancing-shoes dancing-shoes
Shikutokika
19:23
Reposted fromFlau Flau viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
Shikutokika
19:14
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Shikutokika
19:11
3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viabananowo bananowo

April 21 2017

20:42
2323 68ec

cutestuffdotco:

I heard a noise coming from my desk…

Reposted fromblazichu blazichu viajchigo jchigo
Shikutokika
20:39
2275 f681 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viajchigo jchigo
Shikutokika
20:36

March 20 2017

Shikutokika
20:37

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajchigo jchigo

June 30 2015

Shikutokika
21:56
5199 525e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaucieknijmi ucieknijmi
Shikutokika
21:54
Shikutokika
21:54

June 12 2015

21:10
4926 18b3

all i want

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajchigo jchigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl