Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

Shikutokika
00:12
Shikutokika
00:11

January 06 2018

Shikutokika
23:54
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viadancing-shoes dancing-shoes

December 30 2017

Shikutokika
23:41
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Shikutokika
23:39
Shikutokika
23:31
8878 444c

September 05 2017

Shikutokika
17:31
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
17:31
5595 bf4b 500

chuckdrawsthings:

that’s too much, man

Reposted fromUnpretty Unpretty viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Shikutokika
17:27
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Shikutokika
17:24
17:24
3603 a1fc 500
Shikutokika
17:14
I'm not shy

August 18 2017

18:18
6209 f898

Kitten

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaHypothermia Hypothermia
Shikutokika
18:15
0397 5416
Reposted fromGIFer GIFer viaHypothermia Hypothermia
Shikutokika
18:13
2140 1dab 500
Reposted fromministerium ministerium viaHypothermia Hypothermia
Shikutokika
18:07
3789 1e58
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
Shikutokika
18:06
3694 c4e4 500
^^
Shikutokika
18:04
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie

July 07 2017

Shikutokika
19:15
Just passing by
Shikutokika
18:57
1640 6e55
Reposted fromlove-autumn love-autumn viabananowo bananowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl